Nominer dine 08-ildsjeler

Kjenner du en ivrig sjel som fortjener en utmerkelse fra Sarpsborg 08? Da kan du nominere vedkommende til våre hederstegn.

Vi er på jakt etter personer som har bidratt særlig positivt for klubben sportslig, administrativ eller på en annen måte. Nå kan du som Sarpsborg 08-medlem komme med ditt forslag.

Det må følge med en skriftlig begrunnelse for utnevnelsen. Denne sender du som e-post til merkeutvalget@sarpsborg08.no

Merkeutvalget leverer sin innstilling til styret. Utmerkelser utdeles i forbindelse med klubbens årsmøte. 

Annonse fra Eliteserien: