Installatøren Gruppen

Vi leverer el arbeider i alle variasjoner, det være seg design, funksjonalitet og pris. Vi tar på oss både private og offentlige prosjektoppdrag. Vi tilbyr gode løsninger for smarthus. Vi utfører god service med kunden i fokus. Vi er kvalifiserte til å besørge kontroller både på næring og privat.

Om Installatøren Gruppen

Installatøren Gruppen består i hovedsak av to selskaper på elektro-installatørsiden med lokasjoner i Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo, samt indre Østfold. Bedriften har totalt 170 faste ansatte og hadde en omsetning i 2018 på ca 225 mill. kroner. Hovedfokus har vært, og vil også i fremtiden være mot privatkunder, bedrifter og prosjektbaserte el-oppdrag for byggentreprenører, stat og kommune. Vi er engasjert i bygging av flere hundre boliger, sykehjem, industribygg, samt flere rammeavtaler med stat og kommune. Installatøren Gruppen ferier 30 årsjubileum i 2019.

Hvorfor vi er partner i Sarpsborg 08

Vi har i alle år vært opptatt av å støtte lokal kultur, idrett og forskning. Å ta samfunnsansvar er viktig for oss.

FAKTA