Park & Anlegg AS

Park & Anlegg AS bygger varige verdier for våre kunder på områdene VA & kommunaltekniske anlegg - Infrastruktur vei og bane - Grunnarbeid - Konstruksjoner - Vedlikehold - Grøntanlegg, for det offentlige, private og det profesjonelle bygge- og eiendomsmarkedet. Se www.park-anlegg.no

Om Park & Anlegg AS

Park & Anlegg AS er en del av LUVA Gruppen og har hovedkontor i Sarpsborg. Vi er opptatt av å skape gode prosjektresultater med kompetente medarbeidere for fornøyde kunder, i hht våre verdier Trygg - Stolt - Nytenkende. I mars 2020 ble vi ISO-sertifiserte i hht ISO 9001 og ISO 14001, Kvalitet og Miljø. Vi regner Østfold, Akershus og Oslo som våre primærmarkeder.

Hvorfor vi er partner i Sarpsborg 08

Park & Anlegg AS er opptatte av å ta samfunnsansvar, og vi støtter idrett og kultur i hjembyen Sarpsborg med betydelige midler hvert år, og er en synlig og stolt samarbeidspartner av Sarpsborg 08.

FAKTA

  • Partnernivå: Bronsepartner

  • Bransje: Maskinentreprenør, Bygg & Anlegg

  • Antall ansatte: 244

  • Webadresse: www.park-anlegg.no

  • Telefon: 69130390