Center-Revisjon

En aktiv lagspiller på din hjemmebane

Om Center-Revisjon

Vi sier som vi alltid har sagt: Center-Revisjon skal være en aktiv lagspiller på din hjemmebane. Det betyr at vi ikke kan sitte på kontoret og «trøkke». For «din hjemmebane», det er hos deg, det.

I bunn og grunn handler revisjon om å bekrefte regnskap. Men jo bedre vi kjenner deg, desto bedre jobb er vi i stand til å gjøre. Derfor besøker vi kundene våre ofte. Vi spiser lunsj sammen, og vi diskuterer. Vi blir rett og slett flinkere av det. Det betyr at vi også blir en økonomisk samarbeidspartner og rådgiver.

FAKTA