Kontaktinformasjon

Vil du ha tak i noen i Sarpsborg 08? Her er vår kontaktinformasjon.

Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg Stadion
PB 1021, Haftor Joenssongt 19, 1705 Sarpsborg
Tlf 69970808

Faktura-adresse: 
Sarpsborg 08
c/o Vigres Byrå AS
Kalnesveien 5
1712 Grålum

E-post: [email protected]

Kontakter - Administrasjon:

Daglig leder:
Espen Engebretsen - 915 56 095 - [email protected]

Adm. leder sport:
Cato Klaussen - 473 15 468 - [email protected]

Arrangementsjef:
Tone M. Karlsen - 915 194 25 - [email protected]

Mediesjef og IKT-sjef:
Roar Johansen - 947 99 953 - [email protected]

Kontakter - Marked:

Markedssjef:
Thomas Andersen - 900 24 662 - [email protected]

Adm. leder marked:
Tommy Widlund - 915 71 115 - [email protected]

Salgssjef bedrift:
Morten Riise - 406 03 393 - [email protected]

Salgssjef privatmarked:
Alexander Klaussen - 481 80 436 - [email protected]

Markedskonsulent:
Janne Darbakk - 951 87 128 - [email protected]

Aktivitetsleder:
Cathrine Laursen - 954 48 384 - [email protected]

Kontakter - Kamparrangement

Arrangementsjef:
Tone M. Karlsen - 915 194 25 - [email protected]

Mediesjef:
Roar Johansen - 947 99 953 - [email protected]

Sikkerhetsansvarlig:
Jostein Juul - 415 23 686 - [email protected]

Sikkerhetsansvarlig:
Lars-Erik Svendsen - 992 65 456 - [email protected]

Supporterkoordinator:
Trond Sæterøy - 994 89 357 - [email protected]

Billettansvarlig:
Tone M. Karlsen - 915 19 425 - [email protected] 

Kontakter - Sport:

Sportssjef:
Thomas Berntsen - 928 55 538 - [email protected]

Adm. leder sport:
Cato Klaussen - 473 15 468 - [email protected]

Faglig leder utviklingsavdelingen:
Niklas Nyland - 924 65 991 - [email protected]

Juniorlagstener:
Anders Fredriksen - 414 51 212 - [email protected]

Guttelagstrener:
Dan-Atle Grønn - 974 33 101 - [email protected]

Fysioterapaut:
Ole-Martin Ellingsen - 950 53 888 - [email protected]

Fysisk trener:
Halvor Elverhøi - tlf 918 06 500 - [email protected] 

Kontakter - Damelaget:

Hovedtrener:
Mike Speight - tlf 926 87 347 - [email protected]

Administrativ leder:
Mona Brevik - tlf 91735721 - [email protected]

Kontakter - Styret:

Leder:
Cato Haug - 480 64 960 - [email protected]

Nestleder:
Bjørge Øiestad - 93059742 - [email protected]

Annonse fra Eliteserien: