SOBBL

Om SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak, hvor hovedformålet er å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseierne.
Boligbyggelaget har ca. 16.000 medlemmer, er forretningsfører for 220 boligselskap og forvalter ca. 5.850 boenheter.
SOBBL har 22 ansatte og er et autorisert regnskapsførerforetak.

SOBBL har 3 heleide datterselskap; SOBBL Eiendomsmegling AS (Grimsøen & Partners), SOBBL Boliger AS og SOBBL Eiendom AS. I tillegg har SOBBL en egen vaktmestertjeneste og en teknisk avdeling.

FAKTA