Sarpsborg 08 viderefører damesatsingen

Sarpsborg 08 har i styremøte 6/12-2016 besluttet å videreføre satsingen på damefotball i klubben.

Annonse:

Bakgrunn:

Styret fattet vedtak om å avvikle damefotballen i møte 18/10-2016 og har i perioden etter dette sammen med spillere og foreldre gjennomført ulike tiltak og møter for å finne en god løsning for fortsettelsen til damelaget.

Dette har ikke latt seg gjøre og Sarpsborg 08 velger derfor å reversere sitt vedtak og iverksette nødvendige tiltak for en videre satsing på damefotball under klubbens «vinger».

Klubbens uttalelse:

Styret i Sarpsborg 08 har fra dag én uttalt at det er avgjørende å finne en god løsning for videreføring av damefotballen etter sitt vedtak om å ikke videreføre satsingen i regi av Sarpsborg 08 18/10-2016.

Det har vært arbeidet intensivt fra mange parter, men det har ikke vært mulig å finne tilfredsstillende løsninger som alle parter kan enes om.

Blant annet har det fremkommet fra NFF en konkretisering av regelverket som utelukker overdragelse av plass i divisjonssystemet til ny klubb.

Med bakgrunn i dette, og med bakgrunn i det positive engasjementet rundt saken, har styret i klubben valgt å reversere sitt vedtak.

- Løsningene vi stod igjen med til slutt, prosessen, engasjementet og vårt utgangspunkt om å gjøre det som er best for damefotballen, resulterte i at vi nå velger å reorganisere og satse videre i regi av Sarpsborg 08, sier styreleder Cato Haug.

- Det har i denne prosessen vært avgjørende å finne gode løsninger. Basert på alle fakta vi i dag besitter er det åpenbart for styret at det å reorganisere og fortsette er den beste løsningen. Det har fra styrets side vært viktig at det ikke skal gå prinsipp i denne saken og derfor velger vi å endre vårt vedtak, fortsetter styrelederen.

- I forkant av vedtaket var det få som engasjerte seg i saken og det var vanskelig å få med ulike grupperinger på en videre satsing. Vårt vedtak om å ikke fortsette satsing på damefotball har gjort at mange, både internt og eksternt, har engasjert seg. Dette er svært gledelig, og vi håper det første vedtaket og prosessen i ettertid nå har gitt et nytt fundament for at Sarpsborg 08 i fremtiden kan være en klubb med toppfotball for begge kjønn, avslutter Cato Haug.

Kontaktpersoner i saken er:

Karoline Nilsen (spillerrepresentant), mobil: 480 46 700

Cato Haug (styreleder), mobil: 480 64 960

Espen Engebretsen (daglig leder), mobil: 915 56 095

Annonse fra Eliteserien: