Årsmøte 2021

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sarpsborg 08 FF torsdag 4. mars 2021 kl. 18.00 på Quality Hotell Sarpsborg Dagsorden i h.h.t. lover.

Annonse:

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 18. februar 2021.

Fullstendig saksliste vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside 25. februar 2021.

I utgangspunktet åpnes det for 100 deltakere på møtet – dvs. de første 100 påmeldte.  Registrering, dvs. de første 100 kan være fysisk til stede. Påmelding til: http://bit.ly/S08arsmote2021

NB:  Det gjøres oppmerksom på at det kan komme restriksjoner i forhold til antall deltakere, samt avvikling av årsmøte fysisk evt. elektronisk versjon – alt ut fra hvordan Smittevernsrestriksjoner fra Regjering/FHI/Sarpsborg kommune er på årsmøtetidspunktet

Dersom årsmøtet skal holdes i elektronisk versjon, åpnes det for flere deltakere.

Styret

Annonse fra Eliteserien: