Ekstraordinært årsmøte 17. juni

Sarpsborg 08 innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 17. juni klokka 18.00.

Agendaen for møtet er Qatar-spørsmålet. I etterkant av voteringen vil det også avholdes et medlemsmøte med generell informasjon fra klubben. 

PÅMELDING: Klikk her for å melde deg på det ekstraordinære årsmøtet

Fristen for å melde seg på er tirsdag 15. juni klokka 12.00. 

Innstilling fra styret i Sarpsborg 08:

Boikotter ikke fotball-VM i Qatar, vil heller tvinge frem endring

Sarpsborg 08 er en fotballklubb som favner alle på tvers av kultur, etnisitet, kjønn og funksjonsevne. Klubben tar avstand for all form for diskriminering og brudd på menneskerettigheter.

På bakgrunn av dette har vi som klubb hatt bekymringer og diskusjoner knyttet til gjennomføring av fotball-VM i Qatar. Det er vanskelig å støtte opp om arrangementet dersom det ikke foretas reelle tiltak for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i emiratet.

Sarpsborg 08 har hele tiden vært mer opptatt av målet enn middelet i denne saken. Derfor valgte vi å støtte Norges Fotballforbunds (NFF) nærmere utredning av hvilke tiltak som vil gi størst effekt på menneskerettigheter og demokratiprinsipper i Qatar.

I likhet med NFF, mener Sarpsborg 08 at fotball-VM i utgangspunktet aldri burde vært tildelt Qatar. Da dette valget imidlertid allerede er tatt, støtter ledelsen i klubben viktigheten av å belyse hvordan norsk fotball best kan bidra til at internasjonal fotball kan gjenoppbygge tillit til idrettens internasjonale verdigrunnlag gjennom konkrete grep og tiltak som skal hindre sportsvasking og bidra til å styrke menneskerettigheter. Vi mener fotballsamfunnet her har en unik mulighet til å ta et større samfunnsansvar før, under og etter VM i Qatar 2022.

NFFs Qatar-utvalgs utredning er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger. Sarpsborg 08 har valgt å basere sitt standpunkt på disse vurderingene når det gjelder hvilke virkemidler som er mest effektive for å styrke menneske- og arbeidstakerrettigheter i Qatar, samt hvordan norsk fotball best kan påvirke FIFA til å innføre varige endringer på disse områdene.

Vi har også valgt å vektlegge internasjonale arbeidstaker- og menneskerettighetsorganisasjoners uttalelser om at videre dialog med tydelige krav er nødvendig for at arbeidstakerrettigheter skal implementeres og komme alle migrantarbeiderne til gode.

Ledelsen i Sarpsborg 08 stiller seg dermed bak NFFs anbefaling om å ikke boikotte fotball-VM i Qatar.

Sarpsborg 08 mener forbundstinget må vedta klare krav og forventninger til FIFA og arrangøren av fotball-VM når det gjelder å sikre akseptable boforhold og lønnsvilkår, samt et godt arbeidsmiljø som ikke er skadelig for helsen.

Annonse fra Eliteserien: