Sarpsborg 08 søker hovedtrener til kvinner senior - 100 % stilling

Sarpsborg 08 er en av regionens sterkeste merkevare. Nå er vi på jakt etter ny hovedtrener til damelaget.

Annonse:

Vi søker en trener i 100% stilling som vil være sentral i klubbens arbeid med å utvikle klubbens damesatsing. Rollen er også mulig å kombinere med sivil jobb, dersom klubben mener kandidaten kler vår profil.

Treneren skal fremstå med faglig høy integritet, skape gode relasjoner, være tilgjengelig og bidra til en felles utviklende kultur til det beste for klubben og damelaget.

Sarpsborg 08 er inne i en omorganiseringsfase, noe som vil stille høye krav til vår nye trener.

Rollebeskrivelse for trener:

 • Ansvarlig for at klubbens til enhver tids gjeldende sportsplan følges.
 • Opptre lojalt i forhold til klubbens strategiplan.
 • Være en pådriver for elitekultur og ikke tillate middelmådighet.
 • Medansedansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak knyttet til spillerlogistikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede damelaget i treninger og kamper. Planlegge og loggføre.
 • Ansvarlig for å planlegge og ajourføre årsplaner.
 • Ansvarlig for utviklingsplaner for spillerne og følge opp disse.
 • Gjennomføre og loggføre spillersamtaler.
 • Delta i forskjellige fora hvor klubbens sportslige planer og status skal presenteres (kunder, samarbeidspartnere, internt) Ved behov og etter avtale.

Ønskelige kvalifikasjoner og evner:

 • Må minimum ha godkjent UEFA B-lisens. Ønskelig med A-lisens.
 • Erfaring fra utviklingsarbeidet og evnen til å se helheten.
 • Inngående kunnskap om mekanismene rundt arbeidet i et idrettslag og i en elite klubb.
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon.
 • Må være målbevisst, strukturert, ha gjennomføringsevne og kapasitet til «å stå i det».
 • Evne til å «løfte blikket», legge en plan og følge den.
 • Må opptre lojalt til klubbens strategiplan.

Vi kan tilby konkurranse dyktige betingelser, i et krevende men svært interessant arbeidsmiljø.

Tilholdssted er Sarpsborg stadion.

Søknad med CV sendes til Sarpsborg 08 v/daglig leder Raymond Fjeld

(e-post: [email protected])

Søknadsfrist: 1 desember – kandidater blir vurdert fortløpende.

Annonse fra Eliteserien: