Hva er aktivt lokalsamfunn?

Sarpsborg 08 jobber for å gjøre Sarpsborg til et bedre sted å bo - for alle.

Gjennom aktiviteter som brobyggende fotball og skoleprosjektet Mitt valg, sørger Sarpsborg 08 for å holde spillere og ansatte samfunnsengasjerte og ta ansvar i lokalmiljøet. 

Med Brobyggende fotball samarbeider Sarpsborg kommune, Idrettsrådet og Sarpsborg 08 med mål om å samle personer fra alle verdens kanter på Stadion. Vi lager fotballfest med god mat, drikke og aktivitet gjennom en hel helg.

Mitt valg er vårt holdningsprosjekt sammen med Lions. Våre spillere og ledere går gjennom kurs og besøker skoler i lokalmiljøet. Felleskap, holdninger som raushet og åpenhet står i fokus.

Annonse fra Eliteserien: