Brobyggende 6

MITT VALG i idretten

Innen alle typer av idrett er det trenerens oppgave å skape best mulige forutsetninger for utøvernes utvikling. I tillegg til rent fysisk utvikling skal utøverne også trenes i å snakke sammen, bygge relasjoner og i å samhandle. Da utvikles et trygt miljø der alle i gruppa trives.  

MITT VALGs formål:

Gi kompetanse til å stå trygt i egne valg

Fokus i Idrettsprogrammet:

  • Skape en arena for mestring og trygghet
  • Skape gode rutiner
  • Sosial og emosjonell læring
  • Utvikle relasjoner og vennskap
  • Gi trenerne et praktisk verktøy

MITT VALG er et verktøy for å oppfylle NIFs verdier

MITT VALG styrker den sosiale kompetansen hos idrettens ansatte, trenere, lagledere og utøvere.

Gjennom MITT VALG får trenere og lagledere et praktisk verktøy til å bygge et trygt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø. Programmet inneholder blant annet:

  • Hvordan styrke de sosiale og psykiske elementene i basistreningen
  • Praktiske økter med øvelser
  • Bevisstgjøring av trenerrollen
  • Kommunikasjon
  • Foreldresamarbeid

Kurset er utformet for å samsvare med verdiene til Norges idrettsforbund. NIF jobber for at alle mennesker skal ha mulighet til å drive med idrett ut ifra sine ønsker, behov og eventuelle begrensninger. MITT VALG stiller seg helhjertet bak dette verdigrunnlaget.

Annonse fra Eliteserien: