Vår visjon, misjon og verdier

Annonse:

Visjon:

Skape historiske øyeblikk

 

Misjon:

Sammen for Sarpsborg

 

Sarpsborg 08 sine verdier: 

Ansvarlig, folkelig, glede, stolthet, ambisiøs

 

Ansvarlig

Vi skal vise ansvar og respekt ovenfor hverandre, våre mål, klubben, samarbeidspartnere, tilskuere og byen i ord og handling.

 • Føre en økonomisk politikk etter sunnhetsprinsippet
 • Vi skal ikke drive for kreditors regning
 • Ikke sette klubbens fremtid i fare med økonomiske disposisjoner
 • Vi skal ha ryddighet i selskapsstrukturer og avtaler som inngås slik at det ikke oppstår tvilstilfeller
 • Holde det vi lover og fullføre de oppgaver vi tar på oss
 • Ta ansvar er mer enn å ha ansvar; det er lov å si ifra men også lov å gjøre noe med det
 • Vi støtter hverandre og har tillit til hverandre; ansvar og tillit er to sider av samme sak

 

Folkelig

Gjennom daglige handlinger skal vi inkludere og vise at vi ønsker en åpen klubb hvor alle har en plass.

 • Vi jobber for samhold og fellesskap
 • Vi er en åpen og folkelig klubb
 • Vi skal være imøtekommende
 • Hver persons innsats regnes, og utgjør en forskjell
 • Vi skal skape stolthet i lokalmiljøet

 

Glede

For oss som klubb er det viktig å vise og skape glede - vår største arbeidsoppgave er å gjøre våre supportere, ansatte, frivillige og byen glade!

 • Positivt bidrag i forhold til det lokalsamfunnet vi er en del av
 • Vi skal underholde & glede på flere nivåer enn 2*45
 • Vi skal delta positivt i bysamfunnet

 

Stolthet

Vi skal være stolte av Sarpsborg, klubben og hverandre - skape en «blø for drakta-holdning» hos alle våre spillere, ledere og ansatte.

 • Vi ønsker å oppnå at alle som en gang involveres i Sarpsborg 08 skal få et blått hjerte som varer livet ut
 • Vi ønsker at vårt publikum skal være stolte av «å være en del av» Sarpsborg 08 gjennom måten vi fremstår på -  både på og utenfor banen

 

Ambisiøs

Gjennom daglige arbeid og beslutninger skal vi vise alle rundt oss at vi er ambisiøse og ønsker å videreutvikle oss.

 • Profesjonalitet i alle beslutninger og handlinger
 • Vinnervilje hos alle deltakere
 • Vi tenker alltid utvikling og nye mål
 • Vi skal være hardtarbeidende
 • Lov å tenke smart og annerledes løsninger 


«If we can’t outspend them, we have to out-smart them»

cupfinalen-22-november-2015-rbk-sartpsborg-08-2-0_2ll5t4n35vmy1rd6iaebekxj3.jpg
DA VI MØTTE KONGEN: Cupfinalen i 2015 står høyt i klubbens korte, men stolte historie. (Foto: Frank W. Githmark)
Annonse fra Eliteserien: