Akademiet

Akademiet drives av Sarpsborg 08s utviklingsavdeling og er et gratis tilbud til de spillerne i Østfold som har kommet lengst og vil mest.

 
intility_logo_zodiac-blue_RGB.png

Sarpsborg 08-akademiet er i samarbeid med Intility. Hensikten er å tilby en elitearena for de fremste og ivrigste spillerne. Målsetningen er å løfte opp flere lokale spillere gjennom å gi de riktige utfordringer og referansepunkter. Vi ønsker og kunne forberede spillerne på hva som forventes om de skulle bli aktuelle for Sarpsborg 08s egne lag, men også å utvikle breddefotballen i distriktet.

Tilbudet er et supplement til spillere som vil respondere positivt på påvirkning fra et toppfotballmiljø. Det betyr at deltakerne spiller i sine respektive klubber mens de deltar på akademiet.

Hvem er akademiet for?

Akademiet er for gutter 12 og 13 år (inntak høsten de er 11 år). I noen tilfeller har vi med 11-åringer. De som kommer inn til oss bør i tillegg til nevnte kriterier være i treningstoppen i sin klubb og må representere gode holdninger til spillet og til andre. Troppen vår er ikke statisk så vi kan gjøre endringer underveis.

Hvordan melder man seg på?

På sensommeren sender vi ut mail med informasjon om nominering til de klubbene i Østfold som har et samarbeid med oss eller har hatt spillere hos oss tidligere. Det er klubbene som nominerer spillere til en selekteringsprosess. Vi er selv også ute og kartlegger spillere og kan bistå klubber som ønsker det med nomineringsprosessen. Nomineringen og selekteringsprosessen foregår høsten det året spillerne er 11 år. Det er mulig for spillere som ikke har fått vært med på denne prosessen å komme inn på et senere tidspunkt.

Hvordan foregår selekteringsprosessen?

Selekteringsfasen foregår i tre faser. Den første er nominasjonen til klubbene. Det skal legges vekt på ballferdigheter, spillforståelse og motivasjon/holdning/innsats, hvor alle tre kriteriene skal stå like sterkt. Vi ber klubbene være forsiktige i sine nominasjoner.

Den andre fasen vil være prøvetreninger. Her inviteres et utvalg av de nominerte spillerne til en eller flere prøvetreninger.

Den tredje fasen er fast treningsgruppe. Vi har til enhver tid 16-22 spillere i vår kjernegruppe, inklusive to keepere. Det vil være evalueringer og endringer kan forekomme. Det er altså mulig å komme inn på et senere tidspunkt.

Vi har en tilsvarende stor skyggegruppe. Vi har ikke egne aktiviteter for skyggegruppen, men vi har hospitanter regelmessig på våre treninger og noen ganger på kamper. Disse vil i stor grad komme fra skyggegruppen.  

Hva kan forventes på akademiet?

Vi ønsker i tillegg til å utvikle fotballspillere også å utdanne mennesker. Det betyr at vi setter krav til disiplin og selvgåenhet. Fotball er selvsagt i fokus og her bruker vi mesteparten av tiden på å lære spillerne å løse utfordringer i spillets ulike faser, individuelt og sammen med andre. Vi trener 1-2 ganger i uken utenom kampsesong for klubbene. Under sesong er belastningen noe mindre. Vi spiller noen treningskamper og forsøker og dra på minst en turnering i løpet av året. I all hovedsak foregår våre aktiviteter på Sarpsborg stadion. Her har vi flotte garderobefasiliteter og møterom. Treningene foregår stort sett på hovedmatta eller gressbanen på utsiden av stadion. Våre treningstider kan ikke være faste ettersom tildelt banetid styrer dette, men vi etterstreber å bruke onsdager, samt annenhver lørdag eller søndag. Det forventes at våre deltakere prioriterer akademiaktiviteter ettersom man opptar en plass, men vi har dialog med klubbene og løser det meste med god kommunikasjon.

Hva koster det?

Akademiet er i utgangspunktet gratis. Spilleren må selv kjøpe sin utstyrspakke (frivillig) og dekke evt egenandel til turneringer e.l (frivillig deltakelse).

Flere spørsmål?

Eller innspill? Vi er også avhengige av tips, så kontakt oss gjerne om det er noen vi burde se på, eller dere har andre innspill til oss.

Annonse fra Eliteserien: