Om utviklingsavdelingen

Annonse:

Sarpsborg 08 sin utviklingsavdeling har som mål å utdanne, forberede og utvikle spillere til
1) å spille for klubbens a-lag, eller høyere.
2) aldersbestemt landslag.

Hos oss har vi i dag meget sterk kompetanse både på leder og trenersiden. Målet vårt, siden 2018, er å kvittere ut minst 2 spillere i året til a-laget samt å ha representanter fra 08 UA på hvert av de yngste landslagene. 

Vi bestreber oss på å ha det beste sportslige opplegget en spiller kan ha på Østlandet, derfor har vi enkeltspilleren i fokus.

Hver spiller får en egen sportslige utviklingsplan og blir nøye fulgt opp i forhold til denne.

Spillerne får hos oss muligheten til å spille kamper på høyest mulig nasjonalt nivå.

Tilbake ønsker vi spillere som har interesse for, og som tar ansvar for egen utvikling.  Vi ønsker spillere som tar både en og 2 økter ekstra.

Annonse fra Eliteserien: